Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené

Ve spolupráci s MPSV vznikla v UNB verze Seniorské obálky určená pro zrakově a sluchově znevýhodněné osoby. Spolu s ní byl natočen i  výukový film ve znakovém jazyce doplněný o titulky.

Seniorskou obálku pro zrakově a sluchově postižené osoby zdarma distribuuje Unie neslyšících Brno, z.s., Palackého tř. 114, Brno. Zde na recepci jsou  dispozici   tiskopisy i Pravidla pro vyplnění  Seniorské obálky v Braillově písmu určené zrakově postiženým občanům.

Výukový film projektu Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené občany byl podpořen v dotačním programu Jihomoravského kraje. Číslo projektu JMK055923/18OZ. Tento projekt zpřístupňuje  Seniorskou obálku i sluchově a zrakově postiženým občanům a současně se připojuje k její distribuci  pro takto postižené osoby.

Seniorská obálka

Více o Seniorské obálce na www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html