Podání stížnosti na tlumočníky nebo poskytování sociálních služeb

PODÁNÍ STÍŽNOSTI
Zpráva
*
help Zde vepište zprávu: např. nelíbí se mi včerejší tlumočení s paní Modrou
Jméno a příjmení (nepovinné)
např. František
např. Novák
Email
např. [obfuscate_1_|100|104|97|101|103|63|117|104|93|108|105|107|37|91|110|109]
Více informací jak podat stížnost

Každý uživatel našich služeb má právo vnášet připomínky, nápady, postřehy a stížnosti.

Stížnost může být podána také osobně, písemně poštou,
zaslána e-mailem na adresu [obfuscate_1_|111|105|94|55|91|108|106|104|41|93|117],
nebo anonymním, písemným způsobem do schránky důvěry.

Uživateli neplynou z podání stížnosti žádné nevýhody.

Stížnost je vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od doručení. Proti rozhodnutí se může uživatel písemně odvolat.

Vyřízené anonymní stížnosti se zveřejňují na nástěnce u hlavní kanceláře Unie neslyšících Brno, z.s., Palackého tř. 114, Brno.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné zaslat stížnost na Kancelář veřejného ochránce práv.

Ochrana proti robotům