Kdo jsme

Unie neslyšících Brno, z.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha.
V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.

Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících bylo zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, z.s. byli dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.

Posláním Unie neslyšících Brno, z.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou
a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem
a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Je opravdu zajímavé, že si ZÚJHM zachovávalo dlouhou dobu sebevědomou svébytnost. Již ve třicátých letech se snažily pražské organizace neslyšících o sjednocení organizací pod jednu organizaci. Tomu ZÚJHM úspěšně odolávala, neboť nabídkou služeb s vlastním zázemím patřila unikátní organizaci po celé Evropě. Ze zachovaných novin čteme, že se neslyšící v Brně nechtěli stát součástí nepřehledného hašteření.

Prosazujeme pokrokové způsoby poskytování sociálních, poradenských a komunikačních služeb, které vedou k nezávislému životu. Důraz klademe na individuální přístup ke klientovi a na vytvoření takových podmínek, aby směřovaly ke snižování komunikační bariéry.

CÍLE

Naším cílem je poskytovat služby, přenášet poznatky vědy a techniky sluchově postiženým
a přizpůsobit naši činnost ke zlepšení komunikace a socializace v majoritní společnosti. Snažíme se, aby všichni sluchově postižení byli sebevědomí a nezávislí lidé. Toho je možné dosáhnout především díky kvalitním kompenzačním, komunikačním a telekomunikačním pomůckám. Důraz proto klademe na jejich osvětu a seznamování se s možností jejich používání.

Dalším cílem je rozšiřování znakového jazyka neslyšících mezi širokou veřejnost, protože čím více slyšících lidí bude znát alespoň základy znakového jazyka, tím bude komunikace snadnější.

Naše organizace Unie neslyšících Brno, z.s. byla v r. 1997 (10.10.) iniciátorem první operátorské služby při SPT Telecom ve Zlíně,  nyní je i patronem telefonní operátorské služby pro neslyšící O2
v Pardubicích.

dawdaw

Náš tým

kontakt_listvanova

Petra Lištvanová
předsedkyně

statutární zástupkyně Unie neslyšících Brno, z.s.
[obfuscate_1_|111|105|94|55|91|108|106|104|41|93|117]

Ivan Poláček

Ivan Poláček
vedoucí Unie neslyšících Brno
[obfuscate_1_|106|106|104|88|91|100|107|58|107|105|104|113|90|99|120|112|108|106|104|96|111|99|113|114|105|93|100|40|94|118]

kontakt_zamboch

Svatopluk Žamboch
Čestný předseda, správce Unie neslyšících Brno
 

kontakt_kratochvilova

Alena Kratochvílová
administrativa Unie neslyšících Brno
[obfuscate_1_|91|103|97|101|89|45|107|108|92|110|106|95|95|110|104|108|105|113|91|59|95|100|98|109|46|93|117]