Ceník návazných služeb pro tlumočníka

Členský příspěvek UNB:

dospělí 200 Kč/rok
důchodci, děti, mládež 160 Kč/rok

Telefonování:

z pevné linky na pevnou zdarma
z mobilu na mobil 2 Kč/min.
z mobilu na pevnou linku 4 Kč/min.

Kopírování:

černobílá A4 1 Kč
oboustranný tisk A4 1,50 Kč
barevná A4 10 Kč

Tlumočnická služba pro instituce, firmy, organizace:

TLUMOČENÍ
UNB

 

1 hod

 

2 hod

 

3 hod

 

4 hod

 

5 hod

 

6 hod*

1 osoba

350 Kč

600 Kč

750 Kč

-

-

-

Konferenční tlumočení

**2 osoby

1500 Kč*

(2 osoby x 3 hod / 250 Kč)

-

-

-

**2 osoby

1 600 Kč*

(2 osoby x 4 hod / 200 Kč)

-

-

**2 osoby

2 000 Kč*

(2 osoby x 5 hod / 200 Kč)

-

**2 osoby

2 400 Kč*

(2 osoby x 6 hod / 200 Kč)

*  nebo dle domluvy
** z důvodu zkvalitnění poskytovaného překladu

Tlumočení ostatní:

osoba, která není občanem ČR 250 Kč/hod
soukromé akce pro osoby se sluchovým postižením 250 Kč/hod

(soukromá akce = oslavy, večírky, rekreační pobyty v ČR i zahraničí, zájmové aktivity, kulturní akce, sportovní akce apod.)

Pronájem učebny UNB:

1 hodina 200 Kč
1/2 dne (4 hod.) 600 Kč
1 den (8 hod.) 1000 Kč
víkend (16 hod.) 1600 Kč
nebo dle individuální domluvy