Unie neslyšících Brno

Pomáháme sluchově postiženým bez rozdílu vyrovnávat se s následky sluchového postižení, žít plným životem a integrovat do společnosti zdravých lidí.

Prosazujeme a využíváme moderní poznatky ze světa komunikačních a asistivních technologií, nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé klienty, ale i pro laickou veřejnost. Důraz klademe na osvětu a seznamování se s kvalitními kompenzačními a komunikačními pomůckami pro domácnost, vzdělání, zaměstnání a volný čas.