Kurz komunikačních poslechových dovedností pro prvouživatele sluchadel

- rozeznávání základních zvuků

- rozdíly v mužské a ženské intonaci

- tréning v poslechu slov a vět

- návik na poslech v rušivém prostředí

- praktický nácvik na pravidelné používání sluchadel

- nácvik údržby a ošetřování sluchadel

Ke stažení